Kindercoaching individuele sessies en kindercoach pakket

Ben de beste versie van jezelf!

Kinderen kunnen door de drukke maatschappij, de snelheid en de hoge eisen die aan ze gesteld worden, het soms erg lastig krijgen. Zeker ook door alle prikkels die op ze afkomen zoals school,  TV, games en vrienden. Tel de emoties erbij op en het kan heel lastig worden voor een kind. Het hoofd kan vol raken wat zich vaak uit in opvoed- en gedragsproblemen. Hierbij kun je denken aan:

 (Faal)angst, Piekeren, Boosheid, Verdriet, Weinig zelfvertrouwen, 

Concentratie problemen, Veel bewegen en wiebelen, Druk gedrag, Slaapproblemen

Kindercoaching is er om kinderen in hun kracht te zetten. Niet leren vanuit problemen, maar vanuit het aanleren van nieuwe vaardigheden, zodat ze sociaal emotioneel mogen groeien. Ze zijn goed zoals ze zijn en mogen er zijn met alles wat er is.

Samen gaan we op zoek naar dat puzzelstukje dat je kind nu nodig heeft om de volgende stap te kunnen zetten. Of dat nu vanuit creativiteit, ademhaling, ontspanning of beweging is, we zoeken het uit! Alleen als het goed en vertrouwd voelt kan een kind groeien. Belangrijk is dat het kind gaat leren en experimenteren, tijdens de coachmomenten, maar ook in de thuissituatie en waar nodig zal ook school betrokken worden. In deze driehoek speelt het meeste af voor een kind, waardoor het betrekken van de omgeving erg belangrijk is.

Daar waar nodig en wenselijk kan een ouder ook met eigen stukken aan de slag. We leven met elkaar in een systeem, we geven als ouders dingen door die wij ook weer 'gekregen' hebben van onze ouders. Al willen we dat soms eigenlijk liever niet. Zowel de Kindertolk® trajecten als het Body Mind Release traject en PI traject zijn er voor volwassenen, maar werken ook direct door op de kinderen. Zo groeit een heel gezin en komt er meer balans en rust terug! Dat is een meerwaarde die Mi-Coaching kan bieden in dit proces. 

Kindercoachpakket

  • Intake met ouder(s)
  • 3 sessies met het kind
  • 1 oudercoach sessie (1 of beide ouders)

Kindercoaching is een mooie stap om je kind weer op weg te helpen en het kind te leren het probleem dat het ervaart zelf op te lossen. Of het nu een opvoed- of gedragsprobleem is of meer sociaal-emotioneel van aard is. We starten met een intakegesprek, vaak telefonisch, om de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen. In de eerste een-op-een sessie werken we uiteraard aan de vertrouwensrelatie en gaan we concreet aan de slag met de hulpvraag. De coaching sessies kunnen worden ondersteund door technieken als Access Bars® en Aromatherapie

Opvolgend aan de behandeling kan je kind ondersteunend ‘huiswerk’ meekrijgen, zodat het kind thuis kan oefenen met de tips en handvaten die het heeft geleerd. De ouders spelen hierin een belangrijke rol:

Afhankelijk van de hulpvraag schatten we in hoeveel sessies er nodig zijn. Uiteraard bepaald u al ouder hoe lang en in welke frequentie we elkaar zien. U kent uw kind het beste!

Duur en kosten miv 01-01-2023

De sessies met de kinderen duren max 45 minuten, tenzij anders is afgesproken. De eventuele resterende 15 minuten gebruiken we om samen met de ouder(s) en het kind te bespreken waar we mee aan de slag zijn gegaan en wat er aan ‘huiswerk oefeningen’ meegenomen kan worden. De interactie tussen ouder en kind is nl heel belangrijk tbv de groei van het kind. Zo kan het het geleerde thuis gaan oefenen! 

  • Een losse kindercoachsessie kost €80,- 
  • Het kindercoach pakket kost €350,- dit omvat 5 sessies, incl intake 
  • Sessies duren 45 min in deze tijd zit ook het eventueel bijpraten van ouders. 

Klik hier voor eventuele vergoedingen.


School- of externe overleggen 

Als ik aanwezig ben bij een extern overleg dan geldt hetzelfde uurtarief. De daadwerkelijke tijd van het overleg zal worden gefactureerd en indien de afstand in totaal >10 km is, dan zal er een onkostenvergoeding worden berekend conform mijn uurtarief.

Wat mag je nog meer verwachten

Voorop staat dat het vooral leuk moet zijn, we gaan bewegen, ontdekken en creatief op zoek naar dát wat jij nodig hebt om weer lekker in je vel te zitten. Waar nodig krijg je ook oefeningen mee naar huis. In geval van kinderen krijgen ouders in de meeste gevallen ook een actieve rol. Tussen de sessies door is er de mogelijkheid tot contact, om op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en/of voor eventuele vragen. 

Klik hier voor eventuele vragen of het maken van een afspraak.